FDI Việt Nam
Thu hút FDI 9 tháng năm 2020 đạt 21,20 tỷ USD
2020-09-28 15:41:15
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-9-2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài...
Đọc nhiều