Eximbank

Một loạt ngân hàng Việt Nam tái cấu trúc và nguồn lực ngoại đạo

2012-01-26 04:12:01
Một loạt ngân hàng đang tiến hành tái cấu trúc, dòng tiền lớn đang rót vào mạnh. Điểm lại, nguồn tiền này chủ yếu đến từ những “kẻ ngoại đạo”. Ngày...