Enterprize Energy
“Đại gia” Anh muốn đầu tư điện gió ở Bình Thuận, sẽ sản xuất thiết bị ở Việt Nam, đổ 6 tỷ USD vào nền kinh tế
2020-10-01 05:38:01
Nếu Chính phủ khuyến khích phát triển dự án này thì các nhà sản xuất turbine điện gió của Tập đoàn Enterprize Energy sẽ đến Việt Nam đầu tư sản xuất thiết...
Đọc nhiều