đường xuống cấp
Đường 35 tỷ đồng mới nghiệm thu đã xuống cấp, chủ tịch huyện gọi gấp nhà thầu
2021-01-01 18:20:23
Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã gọi điện gấp cho nhà thầu yêu cầu sửa chữa lại các điểm hư hỏng của tuyến đường hơn 35 tỷ đồng vừa nghiệm...
Đọc nhiều