Dương Trí Thành
Chúng ta cần lời xin lỗi của ai?
2020-12-03 15:02:43
Những tiếp viên hàng không xin lỗi rầm rộ bằng hashtag trên facebook, họ thể hiện một văn minh lớn! Nhiều nhân viên, tiếp viên hàng không của hãng bị miệt thị,...
Đọc nhiều