Đường Tiểu Ngạch
Tử hình đối tượng người Nigeria vận chuyển gần 3kg ma túy vào Việt Nam
2021-04-13 18:41:13
Đối tượng Unachukwu Chiluba Paulinus mang trên người chiếc balô chứa 3 bịch nylon, bên trong có tinh thể rắn màu trắng, được xác định là ma túy loại Methamphetamine,...
Đọc nhiều