đường sắt trên cao

600 người vận hành 13km đường sắt, chuyện thật như đùa

2014-09-14 14:00:47
Tại sao chỉ để vận hành 13km đường sắt mà cần tới 600 người? Họ sẽ làm gì? Bán vé? Soát vé bằng tay? Điều khiển bảng tín hiệu bằng tay? Thổi còi toe...