đường sắt đo thị Nhổn – Ga Hà Nội
Đường sắt Nhổn – ga Hà Nội: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô có dấu hiệu thi công khống
2020-11-25 20:51:37
Đây là một trong nhiều sai phạm liên quan dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội và được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ qua xác minh tố cáo...
Đọc nhiều