đường Sắt Cát Linh

Năm 2016 sẽ chạy thử tuyến đường sắt trên cao Hà Nội

2015-03-23 21:10:23
Đến cuối 2015 toàn bộ hạ tầng chạy tàu đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông có thể đảm bảo hoàn thành để đến đầu năm 2016 khi đưa đoàn tàu về sẽ...
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết sau 5 năm thi công, do thay đổi nhiều yếu tố đầu vào nên tổng mức đầu...
Bài chọn lọc