đuổi học
Vì sao bỏ quy định đuổi học những học sinh cá biệt?
2020-09-11 07:25:13
Bộ GD&ĐT cho rằng, việc bỏ quy định đuổi học để hướng tới mục tiêu giáo dục tích cực trong nhà trường, đảm bảo sự tôn trọng, bao dung, nhất quán,...
Dự kiến bỏ quy định đuổi học
2020-09-09 15:15:11
Mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh vi phạm nội quy của trường là tạm dừng học tập trên lớp hai tuần thay vì đuổi học một năm. Dự thảo thông tư quy...
Đọc nhiều