dựng tượng Lý Thái Tông
Đừng xuyên tạc sự thật về việc xây tượng Vua Lý Thái Tông trên mạng Internet
Quỳnh Quỳnh - 2020-05-13 18:11:05
Thời gian gần đây, dư luận trong nước đặc biệt quan tâm đến việc Tòa án nhân dân Tối cao xây dựng tượng Vua Lý Thái Tông là biểu tượng công lý trong xét...
Đọc nhiều