dừng hoạt động vận tải
Quảng Ninh khẩn cấp tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách
Cao Phúc - 2021-01-28 10:17:35
Liên quan trường hợp bệnh nhân dương tính trong cộng đồng tại địa bàn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo yêu cầu tạm dừng toàn bộ...
Đọc nhiều