Đức Hải Logistics
Đề xuất dự án điện gió 3.500 tỷ đồng ở Nghệ An: Đức Hải Logistics của ai?
2020-08-31 16:14:35
Là chủ đầu tư của Dự án Nhà máy điện gió Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư tới 3.500 tỷ đồng tại Nghệ An, song CTCP Đức Hải Logistics vẫn còn là một cái...
Đọc nhiều