“Dưa leo” Nguyễn Phúc Gia Huy
Xỏ xiên những vẫn bấu víu “cột mỡ”
Bảo An - 2021-02-01 15:01:32
Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp. Việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đươc giao trọng trách Tổng Bí thư, tiếp tục...
Hẩm hiu phận “Dưa leo” chịu đấm ăn xôi chỉ vì cái mác nghệ sĩ
Bảo An - 2021-01-20 10:04:01
Thay vì tự soi xét lại bản thân, với sự hậu thuẫn cả về vật chất, tinh thần cũng như truyền thông từ một số cá nhân, tổ chức chống đối, cơ hội chính...
Đọc nhiều