dứa
Thanh niên H’Mông trồng dứa trên đất nương rẫy kiếm hàng chục tỷ
2020-08-12 14:06:01
Anh Thào A Sấu, dân tộc H’Mông ở bản Co Đứa, xã Na Sang, huyện Mường Chà (Điện Biên) là một trong những tấm gương sáng về ý chí thoát nghèo. Với quyết tâm...
Đọc nhiều