Dự thảo văn kiện
Từ 20/10, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
2020-09-17 15:13:37
Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến...
Đọc nhiều