dữ liệu thương mại
Việt – Anh ký ý định thư xây dựng kho dữ liệu thương mại
2020-11-12 21:05:21
Quốc vụ khanh Bộ Thương mại quốc tế Anh Greg Hands và Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh ngày 12-11 ký kết ý định thư về việc phối hợp...
Đọc nhiều