dự án Gang thép Thái Nguyên
Truy tố 19 bị can gây thiệt hại lớn ở dự án Gang thép Thái Nguyên
2021-02-05 22:24:00
Trong quá trình thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên, 19 bị can để xảy ra nhiều sai phạm, khiến dự án chậm tiến độ...
Đọc nhiều