Dự án BT
Công bố kết quả kiểm toán dự án BT ở Thủ Thiêm
2020-09-01 15:24:14
Kiểm toán Nhà nước công bố kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn các dự án BT (xây dựng – chuyển giao) trong Khu đô thị mới...
Đọc nhiều