Đồng Văn Cống
Ba vị phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam
2020-12-13 15:12:56
Thượng tướng Hoàng Cầm cùng sinh năm 1920 với đại tướng Lê Đức Anh. Trung tướng Đồng Văn Cống sinh năm 1918. Cả ba vị đều từng là phó tư lệnh Quân giải...
Đọc nhiều