đồng đội
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong lòng đồng chí, đồng đội
2020-08-13 14:30:41
Trong lòng những quân nhân, luôn đầy ắp tình cảm với người đồng đội, với vị chỉ huy tài đức – Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Trước khi đảm nhiệm cương...
Đọc nhiều