đồn Pha Long
Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn: Sau bức điện, đường máu phá vòng vây địch mở ra
2021-03-05 12:55:23
Pháo đài ở Pha Long bị bao vây suốt 4 ngày, khi bức điện mật vĩnh biệt cuối cùng được gửi đi cũng là lúc một “con đường máu” được mở ra phá tan vòng...
Đọc nhiều