Đối thoại Shangrila

Tư thế Thủ tướng & “vị thế mới” của Việt Nam trên chính trường quốc tế

2013-12-31 10:54:14
Hiếm có năm nào mà hoạt động ngoại giao cấp cao lại đa dạng, sôi động và hiệu quả như trong năm 2013 này. Cũng hiếm có năm nào mà các nhà lãnh đạo Việt Nam...