đời sống người dân
Khi “Nhân dân” chỉ là công cụ của kẻ chống phá
Bảo An - 2021-03-14 14:25:24
“Thương dân dân lập đến thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương”. Những kẻ chống đối, cơ hội chính trị nếu không biết hối cải, quay đầu mà cứ...
Tổng Thư ký Quốc hội: ‘Ra nước ngoài, tôi thấy dân mình lao động rất khổ’
2020-07-13 16:16:13
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết lao động Việt Nam ra nước ngoài hiện chủ yếu là công việc giản đơn nên rất vất vả và khổ. Hình ảnh một...
Đọc nhiều