đổi sang CCCD
Không đổi sang thẻ căn cước gắn chíp bị phạt bao nhiêu tiền?
Sơn Ca - 2021-04-07 10:05:12
Đổi sang thẻ căn cước gắn chíp đang được cơ quan chức năng triển khai rộng rãi. Nếu không đổi sang thẻ căn cước gắn chíp bị xử phạt theo quy định pháp...
Đọc nhiều