đối ngoại Việt Nam 2020
Đối ngoại Việt Nam 2020 qua những con số đầy bản lĩnh
2021-01-01 15:30:37
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết về ngoại giao Việt Nam năm 2020. Phó Thủ tướng nêu rõ: Những biến động phức tạp...
Đọc nhiều