Đồi Không Tên
Trận đánh kỷ lục 1 chọi 20 của quân giải phóng trên đồi Không Tên
2021-03-02 05:49:13
Đồi Không Tên với trận đánh 1 chọi 20 của quân giải phóng, rất ít được nhắc đến trong sách báo, nhưng đó là một trong những trận đánh tiêu biểu nhất cho...
Đọc nhiều