đổi CCCD
Công bố mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip
2021-01-26 19:08:31
Chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước sẽ lưu trữ thông tin cơ bản của công dân. Bộ trưởng Công an vừa ký ban hành Thông tư số 06/2021 quy định...
Đọc nhiều