doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng nhân sự
Gắng duy trì nhân sự, doanh nghiệp Nhật vẫn chọn Việt Nam là “miền đất hứa”
2020-08-03 10:22:07
Navigos Search nhận định nhiều chuyên gia cấp cao người Nhật hiện giữ vị trí chủ chốt trong nhà máy chưa có điều kiện sang Việt Nam, dẫn đến việc ra quyết...
Đọc nhiều