doanh nghiệp nhà nước

“Cứu” gần 3.000 doanh nghiệp FDI “đang sống phải chết”

2013-05-25 11:35:55
Nếu dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, thì từ ngày 1/8 tới, gần 3.000 doanh nghiệp FDI...