Doanald Trump
Đường đua 270 tưởng gần nhưng lại hóa xa với ông Joe Biden
Đặng Trường - 2020-11-04 15:30:53
Sau nhiều giờ ứng cử viên Joe Biden dẫn trước cách biệt thì hiện nay với số phiếu đại cư tri từ các bang chiến trường Texas, Ohio, Florida đã giúp cho đương...
Đọc nhiều