đoàn tàu metro
Vì sao mới chỉ nhập một đoàn tàu metro về Việt Nam?
2020-10-16 10:50:11
Việc hoàn tất thử nghiệm đoàn tàu metro đầu tiên là cơ sở nhập khẩu 16 đoàn tàu còn lại của toàn tuyến. Sau gần 2 tuần vận chuyển và hoàn tất lắp đặt,...
Đọc nhiều