đoàn du khách
Kẻ vô não đưa nhóm du khách tẩu thoát khỏi Đà Nẵng trước giờ giãn cách xã hội
Hạ Trắng - 2020-07-30 17:50:28
Trong khi cả nước đang hướng về Đà Nẵng với những lời động viên, chia sẻ. Hầu như tất cả người dân Đà Nẵng đang nêu cao tinh thần cảnh giác, phối...
Đọc nhiều