đoàn đại biểu quốc hội
Số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 phân bổ cho 63 tỉnh, thành ra sao?
2021-02-26 09:17:57
Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 phân bổ cho 63 tỉnh, thành trong cả nước có những thay đổi so với khóa 14. Một kỳ họp Quốc hội khóa 14Theo...
Đọc nhiều