Đỗ Văn Chiến
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Sơn Ca - 2021-04-12 10:43:55
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã được giới thiệu...
Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc có tân Bí thư
2021-04-06 14:26:07
Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Quyết định trên được công bố ngày...
Đọc nhiều