Đô thị hiện đại
Thủ tướng muốn TP.HCM là đô thị hiện đại điển hình của thế giới
2020-05-30 08:12:59
Thủ tướng muốn TP.HCM định hướng phát triển thành “đô thị hiện đại điển hình của khu vực và thế giới”, giữ vững vị thế là nơi có môi trường đầu...
Đọc nhiều