Đô đốc Giáp Văn Cương
Lời nói dối bẻ cong sự thật trận đánh Gạc Ma sẽ không bao giờ được tha thứ
Đặng Trường - 2021-03-17 18:24:42
Mỗi năm cứ đến ngày tưởng nhớ 64 liệt sỹ Gạc Ma, trong khi nhân dân bồi hồi, xúc động nghe kể lại câu chuyện về trận đánh ngày 14/3/1988, đồng thời bày...
Tướng Giáp Văn Cương: Khổ mấy cũng phải giữ biển, có chết cũng phải giữ đảo!
2020-07-23 16:35:21
Cuộc đời binh nghiệp của Đô đốc Giáp Văn Cương gắn liền với những chiến công của quân và dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,...
Đọc nhiều