Đô đốc Giáp Văn Cương
Tướng Giáp Văn Cương: Khổ mấy cũng phải giữ biển, có chết cũng phải giữ đảo!
2020-07-23 16:35:21
Cuộc đời binh nghiệp của Đô đốc Giáp Văn Cương gắn liền với những chiến công của quân và dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,...
Đọc nhiều