Đỗ Cao Bảo
Người sáng lập FPT: Chúng ta có quyền lạc quan về một kỳ tích Việt Nam
2021-03-19 21:51:01
“Lẽ nào chúng ta không dám mơ, không dám tin rằng 25-30 năm nữa Việt Nam sẽ làm được những kỳ tích”. Ông Đỗ Cao Bảo – thành viên sáng lập Tập đoàn FPTĐó...
Đọc nhiều