DNNN

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo duy trì 90 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng

2013-10-15 14:12:54
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã ký công văn gửi Bộ Quốc phòng cho biết ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Đề án sắp xếp, đổi...