Đinh Văn Đệ
Gặp điệp viên từng đối diện với Tổng thống Mỹ tại Lầu Năm Góc
2021-05-04 10:46:28
Sau giải phóng miền Nam năm 1975, rất nhiều người sửng sốt khi thấy ông Đinh Văn Đệ hàng ngày tới làm việc tại cơ quan công quyền tại TP.HCM. Có người quá...
Đọc nhiều