Đinh Ngọc Hệ

Ông chủ ‘Út trọc’ Đinh Ngọc Hệ với loạt dự án BOT

2017-12-23 10:25:37
“Út trọc” là biệt danh của ông Đinh Ngọc Hệ, Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn – một công ty trong liên danh thực hiện Dự...