Đinh Hữu Thoại
Về chuyện Hội đồng Giám mục Việt Nam “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”
Đặng Trường - 2021-06-08 17:38:58
Thư chung năm 1980 từng dạy rằng: “Hội Thánh phải đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số phận trần gian với thế giới”. Là Hội thánh...
Đọc nhiều