dinh Bảo Đại
Đại sứ Pháp trao tặng Việt Nam sơ đồ thiết kế dinh Bảo Đại
2020-11-13 20:49:37
Thông qua Đại sứ Pháp, con trai của kiến trúc sư (KTS) Paul Veysseyre đã tặng tỉnh Lâm Đồng bản sao sơ đồ thiết kế Dinh Bảo Đại, công trình kiến trúc nổi tiếng...
Đọc nhiều