Điều trị hiếm muộn
Việt Nam và lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm: đi đầu về kỹ thuật, đi sau về dịch vụ
2020-11-21 12:47:53
Từ một nước đi sau khu vực về lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON), Việt Nam đã trở thành nước đứng đầu về lĩnh vực này. Một bệnh nhân cần hỗ...
Đọc nhiều