Diệp Dũng
Đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op với ông Diệp Dũng
2020-07-28 07:57:08
Ông Diệp Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và các vai trò...
Đọc nhiều