điện thoại 5G
Điện thoại 5G “Make in Vietnam” và tư duy “trâu buộc ghét trâu ăn”
2020-07-08 09:21:11
Ra smartphone 5G thì nhiều người bảo Xiaomi cũng ra rồi, dám cạnh tranh lại Xiaomi không? Một số chuyên gia đưa ra mức giá dự đoán, thì có người bảo đem giá điện...
Đọc nhiều