điện thoại 5G
Cision Newswire: Việt Nam dẫn đầu cuộc đua công nghệ thế giới
Bảo Trâm - 2020-12-03 09:02:30
Trang mạng Cision Newswire vừa qua đã đăng tải bài viết cho rằng Việt Nam chính là một trong những nước tiên phong thử nghiệm thành công công nghệ 5G trên toàn thế...
Điện thoại 5G “Make in Vietnam” và tư duy “trâu buộc ghét trâu ăn”
2020-07-08 09:21:11
Ra smartphone 5G thì nhiều người bảo Xiaomi cũng ra rồi, dám cạnh tranh lại Xiaomi không? Một số chuyên gia đưa ra mức giá dự đoán, thì có người bảo đem giá điện...
Đọc nhiều