điện quang
Gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa ‘chiếm lĩnh’ áp đảo thế nào ở Bóng đèn Điện Quang?
2020-11-20 07:46:54
Đến thời điểm hiện tại, bà Hồ Thị Kim Thoa gần như đã thoái sạch vốn (hiện còn nắm giữ 6.000 cổ phần), nhưng các thành viên trong gia đình vẫn nắm giữ...
Đọc nhiều