diện mạo
Từ chuyện kỳ nhân dị tướng đến diện mạo của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh
2020-08-17 09:02:41
Nói về kỳ nhân dị tướng thì trong lịch sử lẫn đương đại có nhiều nhưng nay xin chỉ nêu ra một vài nhân vật điển hình tiêu biểu: Gương mặt hài hòa, có...
Đọc nhiều