điện lực bắc ninh
Người dân Bắc Ninh còng lưng trả tiền điện nhiều hơn tiền ăn
2020-09-17 11:39:01
Dưới đây là 1 tờ giấy gọi là hóa đơn tiền điện của hộ gia đình của ông Bình ở Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Nhà ông Bình có 4 người, 2 con đi làm...
Đọc nhiều