Diễn đàn kinh tế tư nhân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kinh tế tư nhân đang phát triển rất nhanh
2021-02-18 20:20:27
Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới quản lý Nhà nước phải tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân yên tâm đầu tư, kinh doanh, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chiều...
Đọc nhiều